Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Fredrik Fältskog och nås på telefonnummer 018-727 69 61

1 februari 2017